Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο mail της σελίδας:
info@hereticalideas.gr
@hereticalideas
@HereticalI